قوانین شطرنج شاه تنها بعلاوه 2 قانون تکمیلی

در این مقاله به بررسی قوانین شطرنج شاه تنها می پردازیم حرکت شاه در شطرنج شاه فقط یک خونه می تواند به هر طرفی که بخواهد حرکت کند به شرطی که در معرض خطر قرار نگیرد یا کیش نشود شاه تنها یک حرکت دارد که در آن می تواند دو خانه حرکت کند و آن … ادامه خواندن قوانین شطرنج شاه تنها بعلاوه 2 قانون تکمیلی