آموزش شطرنج برای کودکان ؛ رایگان 14 فیلم فارسی و 11 نکته کاربردی

در این مقاله قصد داریم آموزش شطرنج برای کودکان بپردازیم مرحله اول : چگونگی قرار گرفتن صفحه شطرنج آموزش شطرنج برای کودکان قسمت اول در این ویدیو در مورد چیدمان مهره ها ، در ابتدای بازی ، مفاهیم صفحه شطرنج آموزش داده می شود متن کامل ویدیو اول صفحه شطرنج به شکل مربع هست که … ادامه خواندن آموزش شطرنج برای کودکان ؛ رایگان 14 فیلم فارسی و 11 نکته کاربردی