معرفی افتخارآفرینان و قهرمانان باشگاه شطرنج هوش برتر مشهد

برای مشاهده رزومه کامل هر کدام از افتخارآفرینان بر روی عکس ایشان کلیک کنید

علی اسلامی

علی اسلامی 
مقام دوم زیر 12 سال جام اترک سال 98
علی اسلامی
مقام دوم زیر 12 سال جام اترک سال 98

دارای درجه بین المللی 1237 از فدراسیون جهانی شطرنج فیده

مقام دوم زیر 12 سال جام توس سال 98

مقام دوم ( اول مشترک ) زیر 12 سال برق آسا استان سال 99 آنلاین

مقام اول زیر 12 سال سریع استان سال 99 آتلاین

معین اسعدی

معین اسعدی
معین اسعدی قهرمان زیر 10 سال سریع استان خراسان رضوی سال 99 آنلاین

دارای درجه بین المللی 1200 از فدراسیون جهانی شطرنج فیده

مفام اول زیر 6 سال استان سال 96

مقام اول زیر 8 سال استان سال 97 و 98

امیرمحمد افشاریان

امیرمحمد افشاریان
مقام اول مدارس ابتدایی ناحیه 7 سال 98
امیرمحمد افشاریان
مقام اول مدارس ابتدایی ناحیه 7 سال 98

دارای درجه بین المللی 1188 از فدراسیون جهانی شطرنج فیده

مقام پنجم (سوم مشترک ) زیر 12 سال مشهد سال 98

مقام دوم زیر 14 سال برق آسا استان سال 99 آنلاین

مهرسام اسدی

مهرسام اسدی 
مقام دوم (اول مشترک) زیر 12 سال مشهد سال 98
مهرسام اسدی
مقام دوم (اول مشترک) زیر 12 سال مشهد سال 98

دارای درجه بین المللی 1173 از فدراسیون جهانی شطرنج فیده

مقام سوم ( دوم مشترک ) زیر 14 سال مشهد سال 98

مقام سوم زیر 12 سال برق آسا استان سال 99 آنلاین

مقام سوم (دوم مشترک) زیر 12 سال سریع استان سال 99 آنلاین

امیرعلی داوودی

امیرعلی داوودی
مقام دوم زیر 8 سال استان 98
امیرعلی داوودی
مقام دوم زیر 8 سال استان 98

دارای درجه بین المللی 1025 از فدراسیون جهانی شطرنج فیده

النا ناوی

النا ناوی
مقام سوم زیر 8 سال استان 98
النا ناوی
مقام سوم زیر 8 سال استان 98

مقام دوم زیر 6 سال استان سال 96

مقام پنجم ( سوم مشترک ) زیر 8 سال استان سال 97

مقام سوم زیر 10 سال سریع استان سال 99 آنلاین

پویا دائمی

پویا دائمی
مقام چهارم (سوم مشترک )زیر 8 سال مشهد 97
پویا دائمی
مقام چهارم (سوم مشترک )زیر 8 سال مشهد 97

مقام سوم زیر 6 سال استان سال 95

سلام

برای چت در تلگرام روی یکی از نمایندگان ما در زیر کلیک کنید یا به ما ایمیل بزنید eliasmrz68@gmail.com

تماس با ما

09155989741

پشتیبانی