احسان میرزائیان

فیلم آموزش شطرنج برای کودکان فارسی

این سری فیلم ها به زبان فارسی می باشد

رایگان هست و خواهد ماند

این آموزش ها توسط مدیریت باشگاه شطرنج هوش برتر احسان میرزائیان تهیه شده است

11 قسمت می باشد که به مرور تکمیل می شود

فیلم فارسی آموزش شطرنج برای کودکان و مبتدیان
آموزش شطرنج برای کودکان و مبتدیان

فیلم آموزش شطرنج برای کودکان فارسی قسمت اول

صفحه شطرنج اسم مهره ها و نحوه قرار گرفتن مهره ها در ابتدای بازی و نکات تکمیلی در این قسمت آموزش داده می شود

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت دوم

آموزش حرکت رخ آموزش این که رخ چگونه می تواند مهره حریف را بزند همراه با مثال

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت سوم

آموزش حرکت فیل

https://www.aparat.com/v/BPwGS

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت چهارم

آموزش حرکت وزیر

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت پنجم

حرکت شاه در شطرنج به صورت کامل توضیح داده می شود

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت ششم

آموزش حرکت پیاده یا سرباز آموزش نحوه ی زدن سرباز

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت هفتم

آموزش حرکت اسب همراه با مثال

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت هشتم

آموزش مفهوم کیش

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت نهم

آموزش راه های اصولی رفع کیش

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت دهم

آموزش آن پاسان

آموزش شطرنج برای کودکان قسمت یازدهم

ارزش مهره ها

در نهایت سایت lichess رو به شما پیشنهاد می کنم

نظر بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.