صفحه شطرنج چوبی استاندارد مسابقات (طرح dgt)+ مهره شطرنج چوبی مسابقات طرح dgt
شطرنج چوبی استاندارد مسابقات

صفحه شطرنج چوبی استاندارد مسابقات طرح dgt ست مهره شطرنج چوبی صفحه شطرنج چوبی فدراسیونی همراه با مهره شطرنج چوبی مسابقات طرح dgt همراه با دو وزیر اضافه (یک وزیر سفید و یک وزیر سیاه ) می باشد ابعاد : 55 سانتی متر در 55 سانتی متر قیمت : 400 هزار تومان مهره شطرنج چوبی […]

بیشتر بخوانید