صفحه شطرنج چوبی استاندارد مسابقات (طرح dgt فدراسیونی)+ مهره شطرنج چوبی مسابقات طرح dgt {7 عکس و 4 فیلم }
شطرنج چوبی استاندارد مسابقات

صفحه شطرنج چوبی استاندارد مسابقات طرح dgt ست مهره شطرنج چوبی صفحه شطرنج چوبی فدراسیونی همراه با مهره شطرنج چوبی مسابقات طرح dgt همراه با دو وزیر اضافه (یک وزیر سفید و یک وزیر سیاه ) می باشد شطرنج چوبی فدراسیونی ابعاد : 55 سانتی متر در 55 سانتی متر قیمت : 400 هزار تومان […]

بیشتر بخوانید